Fuga     P. Jursa / P. Jursa
         
[:
 
EmiDeň čo deň mám čoraz menaj peňazí
DA to ma príliš moc nebaví
Do Ami7veľkých snov mi tečie
No aj tak je to lepšie
Ako Emitehlou do hlaHvy
 
EmiDeň čo deň mám čoraz viacej prúserov
DA svet mi vonia ako stoka
Čo Ami7letelo, sa vlečie
No aj tak je to lepšie
Ako Emidrôtom do oHka
 
GAj keď sa zdá
Že H7to už ďalej Eminejde
GTo zlé aj dobré
Raz H7všetko aj tak Emiprejde
 
 
EmiNemáme to ľahké DNemáme to ťažké
AmiMáme to Ctak akuEmirát H7
EmiMedzi eufóriou a Dsklonom k samovražde
je Amifuga v ktorej H7dá sa Emistáť
 
:]
 
Nemáme to ľahké Nemáme to ťažké
Máme to tak akurát
Medzi haciendou a kartónom na dlažbe
je fuga v ktorej dá sa stáť
 
[mezihra]
 
Medzi eufóriou
A sklonom k samovražde
je fuga v ktorej dá sa stáť


název: Fuga
 
hudba: P. Jursa
text: P. Jursa
interpret: Elán


klíčová slova: Elán