Širou rovinou     Korbař L. / Moravec J.
         
GKryté vozy širou stepí jedou aby našly cestu lidem D7svým
písně pionýrů tam je vedou kde slovo patří statečGným
kryté vozy jedou za svým cílem vytrvale cestou necesD7tou
ve dne při slunečním žáru bílém i když na nebi hvězdy jGsou
Hola C#mihou hou hola Ghou hou stále D7kupředu jdem s písní Gsvou
hola C#mihou hou hola Ghou hou dnem i D7nocí širou roviGnou
 
Každý večer hvězdy dolů hledí táborové ohně planou tmou
kolkolem nich pionýři sedí a myslí na zem neznámou
 
Hola hou hou hola hou hou jasným dnem i noční tmou
hola hou hou hola hou hou všichni jdem v zem neznámou
v zem neznámou (:hola hou:)


název: Širou rovinou
 
hudba: Korbař L.
text: Moravec J.
interpret:


klíčová slova: Korbař L.,   Moravec J.,   trampská prastará