Francouzský valčík     Linhart T. / Linhart T.
         
EmiFrancouzský valčík zní, Paříž se v bocíchH7 houpá
Kdo lásku zná, ten ví, nad SeinEmiou pára stoupá
Z podchodů kejklíři, honorář pAmiod čepicí
pohřební káru Emipropíjí v páru H7vysloužilí hrobníEci
 
EFrancouzský valčíkH7 zpívá sál
Ačas líně utíká Eve stylu Ludvíka, F#nám srdce H7vzal
EFrancouzský valčíkH7 k ránu zní
Ak likéru s lanýži Etiše se přiblíží F#svíH7tá-Ení Emi
 
Bonvián v negližé předvádí paviána
po střechách Paříže pikantní letí fáma
Defilé nočních můr, básníků lesklá bída
Číňan na kůži maluje růži, smutek se zapovídá
 
Francouzský valčík zpívá sál ...
 
Do nocí svítí krám, kde koupíš hříchy mládí
zvoníka z Notre Dame zrzavá holka svádí
Ze snů mě probouzí nad ránem popeláři
Paříž se ztrácí jak tažní ptáci, spát se už nepodaří
 
Francouzský valčík zpívá sál ...


název: Francouzský valčík
 
hudba: Linhart T.
text: Linhart T.
interpret: Pacifik, H.Maršálková


klíčová slova: 3/4 rytmus,   Linhart T.,   Linhart T.,   Pacifik